Välkommen till Revisionsfirman Gamla Stan AB

Den personliga revisionsbyrån

Vi är en mindre fristående revisionsbyrå, som utför både lagstadgad och frivillig revision för små och medelstora företag, ideella föreningar samt bostadsrättsföreningar.