Revisionsfirman Gamla Stan är en mindre fristående revisionsbyrå, grundad 1983. Vi utför både lagstadgad och frivillig revision för små och medelstora företag, ideella föreningar samt bostadsrättsföreningar. Med mångårig, bred erfarenhet av branschen och personligt engagemang erbjuder vi professionella tjänster inom revision, rådgivning och redovisning.

Vårt mål är att ge råd och förslag som medverkar till att Du som företagare ytterligare kan utveckla och förbättra Din verksamhet. Vår kunskap är alltid aktuell och uppdaterad genom fortlöpande utbildning och samarbeten med kvalificerade konsulter inom olika områden. Vi är medlemmar i FAR, som regelbundet genomför kvalitetskontroller.