Tips till Dig inför revisionen

För att underlätta bokslutsarbetet och möjliggöra en så effektiv revision som möjligt har vi sammanställt en checklista som vi rekommenderar att använda som stöd vid bokslutsarbetet. Checklistan utgör även en förteckning över det material vi behöver för att kunna utföra revisionen.

Observera att vi under revisionens gång kan komma att behöva ytterligare material. Checklistan kan du ladda hem här

För de allmänna villkoren för Revision och uppdragsbrev enligt FAR, besök deras hemsida FAR.se.